Spread the love

Bảng giá sỉ

.Hiệu Khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Phát Wifi Sim 3G/4G Dlink DWR_932C/E1 (pin) – F.5, 2c 932C+2c N302R+ tặng 1c camera NC2001.580.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Phát Wifi Sim 3G/4G Huawei/WebPocket E5251s black (pin) – K678.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

02 đầu 3 ly

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp loa 2 đầu kim 1.5m (đen), sl10 -0,5k7.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 2 đầu kim 1.5m Beat Monster (đỏ)21.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 2 đầu kim 3m Dtech (xanh/xám)31.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 2 đầu kim 5m Beat Monster (đỏ)42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

02 đầu dvi

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp dvi 2 đầu 1,5-2m zin, dày55.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 1,5m 24+1 (D15D-), đặt hàng trước 1 ngày45.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 1,5m 24+5 (D15D+), đặt hàng trước 1 ngày45.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 10m 24+1 (D100D-), đặt hàng trước 1 ngày182.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 10m 24+5 (D100D+), đặt hàng trước 1 ngày182.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 3m 24+1 (D30D-), đặt hàng trước 1 ngày84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 3m 24+5 (D30D+), đặt hàng trước 1 ngày84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 5m 24+1 (D50D-), đặt hàng trước 1 ngày108.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp dvi 2 đầu 5m 24+5 (D50D+), đặt hàng trước 1 ngày108.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

02 đầu hdmi

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp hdmi 1,5m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.K16.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 1,5m dây tròn (th) – F.K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 1,5m Unitek YC 137 (bịch) – F.K56.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 1,5m zin – K28.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 1,8m Unitek YC 113A – T.K123.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 10m dây tròn (th) – F.K52.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 10m Unitek YC 116A/z-tek386.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 10m Unitek YC 142246.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 15m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.K100.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 15m dây tròn (th) – F.K90.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 15m Unitek YC 109648.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 15m Unitek YC 143 – T.K437.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 20m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.K140.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 20m 1.4 Lensy XK120 dây dẹp – T.K192.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 20m lưới 1.4 – F.K130.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 20m Unitek YC 144 – T.K508.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 25m Unitek YC 170 – T.K950.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 2m Sony dây dẹp, full box – F.K36.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 2m Unitek YC 138 (bịch) – F.K58.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp HDMI 30 mét Unitek YC 171 chính hãng – C1.285.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 30m (có IC) – C1.155.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 3m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.K25.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 3m dây tròn (th) – F.K19.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 3m Unitek 3M19A dẹp – T.K107.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 3m Unitek YC 114A box – F.K143.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 3m Unitek YC 139 (bịch) – F.K62.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 40m Unitek YC 173 – T.K1.850.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 50m Unitek YC 174 – C2.810.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 5m dây tròn (th) – F.K25.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 5m Unitek 5M19A dẹp – T.K134.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 5m Unitek YC 115A206.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 5m Unitek YC 140 – F.C97.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 60m+usb Unitek YC 175 – C3.255.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi 70m+usb Unitek YC 176 – C3.810.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (kim-kim) – K19.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (kim-lỗ) – K19.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (kim-lỗ) hình chữ L – K24.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (lỗ-lỗ) – K19.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (lỗ-lỗ) hình chữ L – K, th224.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

02 đầu vga

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp vga 1,5-1,8m Kingmaster – T.K21.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 1,5-2m zin, mới 100%32.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 1,5m đen – T.K11.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 1,5m Unitek YC 503A – K38.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 10m Kingmaster – T.K83.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 10m trắng (th) – T.K53.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 10m Unitek YC 506A – T.K166.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 15m Kingmaster – T.K116.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 15m trắng69.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 15m Unitek YC 507 – T.K203.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 20m Kingmaster – T.K123.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 20m trắng – T.K95.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 20m Unitek YC 508 – T.K258.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 25m Unitek YC 509 – T.K314.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 30m trắng – T.K158.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 30m Unitek YC 510 – T.K362.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 3m Kingmaster – T.K33.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 3m Unitek YC 504 – T.K62.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 40m trắng – T.K316.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 5m Dtech (3+6-69f50) – T.K104.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 5m Kingmaster – T.K43.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp vga 5m Unitek YC 505A – T.K78.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối vga (kim-kim) – K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối vga (kim-lỗ) – K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối vga (lỗ-lỗ) – K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu 3 ly – đầu khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Bộ chuyển multi hdmi to AV+audio FJ-HA-1308 – T.C365.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển Optical -> AV (Digital to Analog Audio Converter) – T.K150.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-AV (3 đầu bông sen) 1,5m – F.C50.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 1,5m7.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 1,5m Dtech28.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 10m Dtech110.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 3m16.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 3m Dtech43.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 5m Dtech65.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 3 đầu av 1,5m27.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 kim -> 1 lỗ phone+1 lỗ mic23.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 1 kim -> 2 lỗ 3 ly (2 lỗ phone, dây đen) sl10->-0.5k/c10.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 2 đầu kim 3m (đen)16.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 2 đầu kim 3m Beat Monster (đỏ)31.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 3ly kim -> micro usb/samsung kim – K12.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 3ly+usb -> mini usb6.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 4 đầu av 1,5m (2trắng+2đỏ)18.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa 6 đầu av 1,5m10.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Giắc loa 1 kim -> 1 lỗ phone+1 lỗ mic (hình chữ Y)25.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu DisplayPort

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp DisplayPort 1,5m – C81.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to dvi (24-5 lỗ) 20cm – C100.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to HDMI (đực) 1,5m – C82.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm (th) – C82.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm Unitek 5118DA – K120.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to Vga (lỗ) 20cm (th) – C84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to DisplayPort (đực) 1,5m – C81.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu dvi – đầu khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp DisplayPort to dvi (24-5 lỗ) 20cm – C100.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+1 kim 1,5m44.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+1 kim 3m66.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+5 kim 1,5m44.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+5 kim 3m66.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to dvi (24-5 lỗ) 20cm – C97.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu hdmi – đầu khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Bộ chuyển đổi HDMI to LAN 120m 120m (qua cáp mạng) – T.K1.390.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển đổi HDMI to LAN 30m (qua cáp mạng) – T.K615.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển đổi HDMI to LAN 60-70m (qua cáp mạng) – K690.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển multi hdmi to AV+audio FJ-HA-1308 – T.C365.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển vga to hdmi (nguồn rời) Fjgear-VH001 trắng – T.K168.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển vga to hdmi (nguồn rời) ZHQ003 đen – T.K168.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển vga to hdmi+sound (nguồn usb) Ztek 577A – F.C453.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ kéo dài tín hiệu HDMI xa 60 mét Dtech DT 7009A qua cáp mạng Lan – T.K767.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to HDMI (đực) 1,5m – C82.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm (th) – C82.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm Unitek 5118DA – K120.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+1 kim 1,5m44.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+1 kim 3m66.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+5 kim 1,5m44.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi to dvi 24+5 kim 3m66.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp HDMI to VGA lỗ dài 20cm loại tốt (A51) – T.K50.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-AV (3 đầu bông sen) 1,5m – F.C50.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga 1,5m – F.C42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga 3m – F.C57.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga 5m75.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga lỗ + sound 20cm (A55) tốt – T.K72.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga lỗ 20cm Unitek-6333 + sound – K269.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga lỗ 20cm Unitek-6355 – K269.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp ipad air/ip5 có 3g ra hdmi đực 2m – K890.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp ipad air/ip5 ra hdmi đực 10cm, loại tốt – K1.270.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp ipad ra hdmi kim (1.8m)130.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp ipad2/iphone4 to hdmi lỗ (20cm)115.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi -> hdmi 1.5m (Máy tính bảng) – F.C42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi -> hdmi 3m (Máy tính bảng) – F.C57.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi -> hdmi Unitek YC 153 1.5m (Máy tính bảng) – T.K68.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Micro Usb (ss) – HDMI (lỗ) – C84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (đực) 1,8m – C84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm (th) – C61.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm Unitek Y6325, hỗ trợ macbook – C163.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mini hdmi -> hdmi 1.5m – F.C42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mini hdmi -> hdmi 3m – F.C57.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Usb 3.1 – Type C to HDMI lỗ 20cm – K185.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Usb to HDMI lỗ – K520.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu micro hdmi – đầu khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp micro hdmi -> hdmi 1.5m (Máy tính bảng) – F.C42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi -> hdmi 3m (Máy tính bảng) – F.C57.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi -> hdmi Unitek YC 153 1.5m (Máy tính bảng) – T.K68.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi to vga125.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi to vga+line out(sound)145.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu Mini DisplayPort

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp Mini DisplayPort 1,5m – C81.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to DisplayPort (đực) 1,5m – C81.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to dvi (24-5 lỗ) 20cm – C97.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (đực) 1,8m – C84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm (th) – C61.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm Unitek Y6325, hỗ trợ macbook – C163.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to Vga lỗ 20cm (th) – K84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu mini hdmi – đầu khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mini hdmi -> hdmi 1.5m – F.C42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mini hdmi -> hdmi 3m – F.C57.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mini hdmi to vga125.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

1 đầu vga – đầu khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Bộ chuyển vga to hdmi (nguồn rời) Fjgear-VH001 trắng – T.K168.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển vga to hdmi (nguồn rời) ZHQ003 đen – T.K168.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển vga to hdmi+sound (nguồn usb) Ztek 577A – F.C453.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp DisplayPort to Vga (lỗ) 20cm (th) – C84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp HDMI to VGA lỗ dài 20cm loại tốt (A51) – T.K50.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga 1,5m – F.C42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga 5m75.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga lỗ + sound 20cm (A55) tốt – T.K72.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga lỗ 20cm Unitek-6333 + sound – K269.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp hdmi-vga lỗ 20cm Unitek-6355 – K269.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi to vga125.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp micro hdmi to vga+line out(sound)145.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Mini DisplayPort to Vga lỗ 20cm (th) – K84.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mini hdmi to vga125.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

A4Tech

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Mouse A4Tech 600X usb chính hãng Viscom – F.2136.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse A4Tech N300 usb chính hãng Viscom – F.484.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse A4Tech N310 dây usb chính hãng Viscom – F.4147.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse A4Tech N360 usb chính hãng Viscom – F.5117.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse quang A4Tech 720 usb chính hãng Viscom – F.558.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

ADATA

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Hdd ssd Adata 128g SU800 chính hãng, ko đế – F.101.340.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Adata 256g SU800 chính hãng, ko đế – F.101.990.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Adata 512g SU800 chính hãng, ko đế – F.103.530.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

AMD

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
CPU AMD A10 6790(4.0g) sk FM2 Box chính hãng – FVLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A10 7700K(3.8g) sk FM2 Box chính hãng – FVLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A10 7800(3.5g) sk FM2 Box chính hãng – FVLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A6 6400K(3.9g) sk FM2 Box chính hãng – FVLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A6 6420(4.0g) sk FM2 Box chính hãng – FVLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A8 6600(4.2g/4m) sk FM2 Box chính hãng – FV, tạm hết2.350.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A8 7600(3.1g) sk FM2 Box chính hãng – FVLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết

APACER

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Hdd ssd Apacer 240g chính hãng, ko đế – F.101.870.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Apacer 240g chính hãng, ko đế – F.103.360.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Ổ cứng HDD SSD APACER 120Gb AS340 Sata 3 chính hãng không kèm đế – F.101.165.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Assassins

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Chuột Assassins Hacker AM1000 đen usb chính hãng – F.1094.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Chuột Assassins N500 vàng dây usb chính hãng chuyên game – F.1159.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Chuột game Assassins N500 đỏ dây usb chính hãng – F.1159.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Assassins Hacker AM100 usb, 5 nút, 2400dpi chính hãng – FV230.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Assassins Hacker AM1000 đỏ usb chính hãng – F.1094.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Assassins Hacker AM8000 usb, 5 nút, 2400dpi chính hãng – FV260.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse game Assassins N500 đen dây usb chính hãng – F.1159.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

BIOSTAR

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Hdd ssd Biostar 120g G300 chính hãng, ko đế – F.151.265.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Biostar 120g S100 chính hãng, ko đế – F.151.220.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Biostar 240g G300 chính hãng, ko đế – F.152.075.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Biostar 240g S100 chính hãng, ko đế – F.151.990.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Bosston

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Bàn phím Bosston RDRAGS R500 giả cơ phím đen nền vàng đồng chính hãng – C210.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bàn phím Bosston X19 màu đen, cổng usb, led màu115.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston 803 usb BH1N, phím giả cơ, led 3-7 màu – K115.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston G160 usb, đèn led 3-7 màu – K200.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston K330 giả cơ, led 7 màu, có giá đỡ điện thoại – K, mẫu mới 9/8 có hàng153.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston K830 usb – K, sl50 tặng 165.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston Rdrags R100 đen usb, đèn led 3 màu, chống nước – K160.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston Rdrags R100 trắng usb, đèn led 3 màu, chống nước – K160.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston Rdrags R200 usb, phím đen+nền cam, led nền 3 màu, 8 nút màu cam , chống nước – K150.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston Rdrags R300 trắng usb, led nền+chữ, chống nước – K170.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Bosston S680 usb – K78.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB CƠ Bosston MK915 đen, nền xám, led chữ, T.K670.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB CƠ Bosston MK917 blue switch- đen, led chữ, T.K490.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Vision G6 usb, phím đen+nền xanh+8 nút màu xanh – KLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
Keyboard Bosston C888 usb, led chữ 3 màu149.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Keyboard Bosston RDRAGS R500 phím trắng nền vàng đồng chính hãng – C210.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Keyboard giả cơ Bosston 808 led 7 màu chính hãng khắc lazer chống bay chữ – T.K100.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Keyboard giả cơ Bosston RDRAGS R500 phím đen nền xám chính hãng – C210.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Bosston

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Mouse Bosston BS-11 usb – C118.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston D605 – T.K40.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston D608, có đèn led – T.K45.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston GM100 có led – K100.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston M60 có led – K82.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston X10 – K70.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston X11-B, có đèn led – K118.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston X12, ko led – K36.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston X13, ko led – K41.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston X14, led 7 màu – K47.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston X7, có led bọ cạp – T.K48.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Bosston X8 – T.K46.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Boston RDRAGS V1 cam usb, laser led 3 màu – K95.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Bosston

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Mouse không dây Bosston Q5 đen+pin aa55.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse không dây Bosston Q5 vàng+pin aa55.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse không dây Bosston Q5 xanh dương+pin aa55.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse không dây Bosston Q6+pin aa55.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse không dây Bosston Q7+pin aa55.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp Ata-Sata

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp nguồn sata3.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp sata (th), sl10->-0.5k/c, th134.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp sata (zin)5.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp sata cho server18.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp sata-Esata26.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp Buffalo

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Buffalo 0.6m đúc – K10.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Buffalo 1m đúc – K15.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Buffalo 2m đúc – K20.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Buffalo 3m đúc – K30.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp điện thoại bàn

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp điện thoại 2Tim Kingmaster trắng (150m) – T.K127.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp điện thoại 4T Kingmaster trắng (150m) – T.K147.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp điện thoại 4T Sino lõi đồng (200m) – F.C545.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp King-Master

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng 10m đúc KM – T.K30.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng 15m đúc KM – T.K45.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng 20m đúc KM – T.K60.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng 2m đúc King-Master TY020 – T.K8.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng 30m đúc KM -T. K90.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng 3m đúc KM – T.K9.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng 40m đúc KM – T.K120.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng 5m đúc KM – T.K15.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp Loa nối dài

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp loa nối dài 1,5m (dây đen)10.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa nối dài 1,5m mạ đồng Beat Monster (đỏ)21.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa nối dài 1,5m mạ đồng Dtech (xanh/xám)21.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa nối dài 3m mạ đồng (dây đen)16.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp loa nối dài 3m mạ đồng Dtech (xanh/xám)41.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp mạng. AMPLX

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mang AMPLX Cat 6 0620/0602 xanh (305m/6,4kg) – K522.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat 6 B 0718 (305m) – K710.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0238 (305m) – K399.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0332C (305m) – T.K325.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0332E (305m) – T.K454.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0339 (305m) – T.K1.270.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0520 (trắng 305m) – K350.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0704/STP-B2 chống nhiễu, có lõi chống xoắn (305m) – T.K, đến lấy -10k570.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0706 chống nhiễu (305m) – T.K590.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0708 chống nhiễu (305m) – T.K690.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mang AMPLX Cat5 0830 trắng (305m) – T.K277.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 3332 chống nhiễu (305m) – T.K390.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 STP A 0738/0707 chống nhiễu (305m/11kg) – K1.375.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp mạng. Coolerplus

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Coolerplus Cat5e 535AS 300m, 4nhôm 4sắt – C440.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Coolerplus Cat6e 638AS 300m, 4nhôm 4sắt – C660.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp mạng. Dintek

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Dintek cat.5e UTP (100m) – F.20600.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Dintek cat.5e UTP (305m) – F+101.740.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Dintek cat.6 UTP (100m) – F.C870.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Dintek cat.6 UTP (305m) – F.502.405.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng treo ngoài trời Dintek cat.5e 305m – F.602.700.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp mạng. Golden Japan

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Golden Japan Cat5e SFTP CCA (chống nhiễu) 305m Xanh lá – F.201.010.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Japan Cat5e UTP CCA 305m Cam – F.10770.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Japan Cat6e SFTP CCA (chống nhiễu) 305m Vàng – F.201.550.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Golden Link Cat5 305m Cam – F.20875.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 305m Trắng – F.5875.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 chống nhiễu Xanh Dương 305m – F.201.100.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 FTP Plus 305m Xanh Lơ, 9 sợi+đồng nguyên chất – F.C2.290.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 UTP Plus 305m Xám, đồng nguyên chất – F.C1.680.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat6 FPT Plus Trắng 305m – F.C3.050.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat6 UTP Plus 305m Xanh Dương, đồng nguyên chất – F.C2.190.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat6 Vàng 305m – F.101.440.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp mạng. Tenda

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Tenda Cat5 1003H 305m chnhiễu – K820.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp mạng. Vision

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Vision Cat 5 0338 100% lõi đồng (305m) – T.K690.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Vision Cat 5 Bootroom (305m) – T.K540.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Vision Cat 5 UTP 00332 (305m) – K290.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Vision Cat 6 0907 (305m) – T.K460.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp Optical

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Bộ chuyển Optical -> AV (Digital to Analog Audio Converter) – T.K150.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển Optical -> AV Figear 1305 – T.K164.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical JQB 0.8m – T.K41.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical JQB 1.5m – T.K53.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical JQB 10m – T.K152.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical JQB 15m – T.K197.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical JQB 20m – T.K237.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical JQB 2m – T.K62.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical JQB 5m – T.K92.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical Ty-Toslink 10m – T.K152.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical Ty-Toslink 1m – T.K42.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical Ty-Toslink 2m – T.K54.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical Ty-Toslink 3m – T.K67.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp Optical Ty-Toslink 5m – T.K89.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp Unitek

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Unitek dẹp 1,8m đúc YC 801 – T.K32.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Unitek dẹp 3m đúc YC 802 – T.K41.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Unitek dẹp 5m đúc YC 803 – T.K47.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cáp. mạng Hiệu Khác

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Vcom Cat 5 UTP chính hãng (305m) – F.201.620.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cat 5

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng AMPLX Cat5 0238 (305m) – K399.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0332C (305m) – T.K325.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0332E (305m) – T.K454.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0339 (305m) – T.K1.270.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0520 (trắng 305m) – K350.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0708 chống nhiễu (305m) – T.K690.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mang AMPLX Cat5 0830 trắng (305m) – T.K277.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Coolerplus Cat5e 535AS 300m, 4nhôm 4sắt – C440.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Dintek cat.5e UTP (100m) – F.20600.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Dintek cat.5e UTP (305m) – F+101.740.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Japan Cat5e UTP CCA 305m Cam – F.10770.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 305m Cam – F.20875.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 305m Trắng – F.5875.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 UTP Plus 305m Xám, đồng nguyên chất – F.C1.680.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng treo ngoài trời Dintek cat.5e 305m – F.602.700.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Vcom Cat 5 UTP chính hãng (305m) – F.201.620.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cat 5 chống nhiễu

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng AMPLX Cat5 0704/STP-B2 chống nhiễu, có lõi chống xoắn (305m) – T.K, đến lấy -10k570.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 0706 chống nhiễu (305m) – T.K590.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 3332 chống nhiễu (305m) – T.K390.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat5 STP A 0738/0707 chống nhiễu (305m/11kg) – K1.375.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Japan Cat5e SFTP CCA (chống nhiễu) 305m Xanh lá – F.201.010.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 chống nhiễu Xanh Dương 305m – F.201.100.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat5 FTP Plus 305m Xanh Lơ, 9 sợi+đồng nguyên chất – F.C2.290.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Tenda Cat5 1003H 305m chnhiễu – K820.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng TLink Cat 5e UTP CCA 305m, dây tím – F.5745.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng TLink Cat 5e UTP CCA 305m, dây xanh dương – F.5420.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cat 6

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mang AMPLX Cat 6 0620/0602 xanh (305m/6,4kg) – K522.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng AMPLX Cat 6 B 0718 (305m) – K710.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Coolerplus Cat6e 638AS 300m, 4nhôm 4sắt – C660.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Dintek cat.6 UTP (100m) – F.C870.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Dintek cat.6 UTP (305m) – F.502.405.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat6 UTP Plus 305m Xanh Dương, đồng nguyên chất – F.C2.190.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat6 Vàng 305m – F.101.440.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Cat 6 chống nhiễu

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp mạng Golden Japan Cat6e SFTP CCA (chống nhiễu) 305m Vàng – F.201.550.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng Golden Link Cat6 FPT Plus Trắng 305m – F.C3.050.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp mạng TLink Cat 6e UTP CCA 305m, dây xanh dương – F.15630.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

CoolerPlus

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
KB Coolerplus CPK-X1 plus chính hãng – C132.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Coolerplus CPK-X3 led – C306.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Coolerplus CPK-X5 đen, 8 nút xanh dương chính hãng – C198.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Coolerplus CPK-X5 nền đỏ, phím đen chính hãng – C200.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Coolerplus CPK-X6 Plus – C270.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Coolerplus CPK-X7 led, usb port – C295.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Coolerplus CPK-Z1 led chính hãng – C310.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
KB Coolerplus X8 chính hãng – C450.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Coolerplus

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Mouse Coolerplus CPM-X1 plus chính hãng – C88.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Coolerplus CPM-X1 plus chính hãng – C88.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Coolerplus CPM-X6 chính hãng – C142.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Coolerplus CPM-X7 led chính hãng – C172.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Coolerplus CPM-X7 led chính hãng – C172.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Coolerplus CPM-X7C chính hãng – C162.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Coolerplus X6 chính hãng – C142.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

CORSAIR

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Hdd ssd Corsair 120g GBLE/LE200, có đế chính hãng – F.751.555.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Corsair 120g GBLS chính hãng – F.151.465.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Corsair 240g GBLS chính hãng – F.15Liên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Corsair 480g GBLS chính hãng – F.15Liên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Corsair 480gb GBLE chính hãng – F.204.790.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Corsair 960g GBLS chính hãng – F.15Liên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Corsair 960gb GBLE chính hãng – F.20Liên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết

CRUCIAL

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Hdd ssd Crucial 275Gb MX300SSD4 chính hãng – F.10Liên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
Hdd ssd Crucial 525Gb MX300SSD4 chính hãng – F.10Liên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết

Dây nguồn laptop

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Cáp nguồn bông mai (3 lỗ ngang) – K28.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp nguồn bông mai (dây tròn) – K9.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp nguồn bông mai 3 chấu dày zin – K28.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp nguồn bông mai tốt (dây dẹp 1->1,5m) – K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp nguồn số 8 1.5m (th) – K6.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Cáp nguồn số 8 zin – K25.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Dây nguồn pc

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Dây nguồn (th) – C7.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Dây nguồn nối dài 1,5m 3 chấu dẹp – K16.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Dây nguồn pc ra 2 đầu 1,8m – K17.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Dây nguồn tốt dày, sl10 -0,5k – K9.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Dây nguồn zin cũ – K20.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Dây nguồn zin mới – K30.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Nút nguồn AONE tam giác xanh, bắt ốc (power, led, usb, audio) – T.K57.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Đầu điện thoại RJ11

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Đầu điện thoại RJ11 2t (100c) – K26.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu điện thoại RJ11 2t (lẻ) – K500 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu điện thoại RJ11 4t (100c) – K34.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu điện thoại RJ11 4t (lẻ) – K500 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Đầu mạng RJ45

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Đầu mạng RJ45 AMP Cat 5 chính hãng (100c) – F.10474.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 AMP Cat 6 chính hãng (100c) – F.10Liên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 AMP Cat 6 chống nhiễu chính hãng (100c) – F.202.290.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.5e chính hãng (100c) – F.C218.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.5e FTP chống nhiễu chính hãng (100c) – F.30600.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.6 chính hãng (100c) – F.15340.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.6 S-FTP chống nhiễu chính hãng (100c) – F.C1.285.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 FTP Golden Link Cat 5 bọc nhôm chống nhiễu (100c) – F.C165.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đâu mang RJ45 inox chnhiêu Tenda box (100c) – T.K234.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mang RJ45 inox chnhiêu tray (100c) – K39.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mang RJ45 inox chống nhiễu (lẻ) – K2.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 nhựa AMPLX 259-2, box (100c) – K33.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mang RJ45 nhựa AMPLX 474-2 box (100c) – T.K49.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mang RJ45 Tenda (100c) – K80.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mang RJ45 Tenda (lẻ) – K3.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu mạng RJ45 UTP Golden Link Cat 5 nhựa (100c) – F.4165.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Đầu nối

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Đầu nối hdmi (kim-kim) – K19.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (kim-lỗ) – K19.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (kim-lỗ) hình chữ L – K24.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (lỗ-lỗ) – K19.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối hdmi (lỗ-lỗ) hình chữ L – K, th224.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối usb (lỗ-lỗ) – K12.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối vga (kim-kim) – K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối vga (kim-lỗ) – K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Đầu nối vga (lỗ-lỗ) – K13.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Eblue

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Kb Eblue 046BK đen game chính hãng – F.2142.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Kb Eblue 046REVN-IU đỏ game chính hãng – F.2145.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Kb Eblue EKM 716 usb, có led chính hãng – FVLiên hệKBHCòn hàng Xem chi tiết
Kb Eblue polygon EKM 075BK đen usb game chính hãng – F.3217.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết

Eblue

Tên sản phẩmGiá sỉBảo hànhTình trạngChi tiết sản phẩm
Chuột Eblue Cobra EMS151 đen led xanh game net chính hãng – FV176.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Chuột máy tính Eblue 146BK chuyên game – F.5, kèm phím 046BK -0,5k74.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse E-Blue EMS145 chuyên game chính hãng – F.3111.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Eblue 144 chuyên game – FV385.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Eblue Cobra 151BK xanh dương led xanh chuyên game chính hãng – FV176.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Eblue EMS102BK chuyên game – FV102.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Eblue Mazer Pro EMS124 chuyên game – FV285.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse Eblue Mazer Pro EMS600, 2500dpi chuyên game – FV380.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết
Mouse game Eblue EMS151 vàng led xanh chính hãng – FV176.000 KBHCòn hàng Xem chi tiết