Cách khắc phục lỗi máy tính nhận USB nhưng không mở được file

Nguyên nhân dẫn đến lỗi USB không mở được file hay máy tính nhận USB có dữ liệu nhưng không mở được, đều có thể là do cài đặt của USB có vấn đề, hoặc do USB đã bị dính virus. Các hướng dẫn sửa lỗi USB không mở được file này áp dụng chung cho

Read more